Kodin Sähköopas

12 Tulevaisuudessa sähköautoja on enemmän kuin polttomoottoriautoja. Pari latauspistet- tä voi riittää hyvin nyt, mutta tulevaisuudes- sa latauspiste tulee tarjota kaikille autopai- kan haltijoille yhdenvertaisuuden takia. Täyssähkö- ja lataushybridiautojen yleistyessä kiivasta tahtia kiinteistöjen omistajien on otettava koppi lataus- pisteiden asentamisesta. Sähköauton latausasemaa hankittaessa tulee ottaa huomioon niin auton, lataus- aseman kuin asennuskohteena toimivan kiinteistön tai paikan tarpeet. Samalla voidaan asentaa aurinko- paneelit tuottamaan omaa sähköä. Tulossa oleva EU:n energiatehokkuusdirektiivin päivitys velvoittaa uudet kiinteistöt asennuttamaan latauspisteitä. Sama pätee vanhoihin kiinteistöihin isojen perusparannushankkei- den yhteydessä. Siksi on syytä varautua jo nyt, jos kiinteistön sähkö- järjestelmää tai parkkialuetta ollaan uusimassa joka tapauksessa. Kannattavaa olisi rakentaa infra eli vetää johdotukset ja päivittää sähköliittymä. Näin latauspistei- tä on helppo myöhemmin lisätä tarpeen mukaan. Alkuun pääsee helposti Elfin-ammattilaisen avulla. Yhden tai kahden latauspisteen asentaminen on taloyh- tiölle useimmiten yksinkertaista ja kustannustehokasta. Elfin tekee alkukartoituksen, ja etsii sopivan ratkaisun. PELISÄÄNNÖT KIINTEISTÖIHIN JA TALOYHTIÖIHIN SOVITTAVA Sähköpääkeskuksen tehojen riittäessä asennus sujuu mutkattomasti kuin pistorasian asennus. Tärkeää on kuitenkin huolehtia pelisäännöistä alusta asti: kuka latauspisteitä käyttää ja kenen laskuun. Latauspisteiden tulee liittyä nimettyihin autopaikkoihin tai niihin men- nään avaimella ja tunnistaudutaan. Sähkönkulutus on pystyttävä mittaamaan, koska käyttä- jiä on pystyttävä laskuttamaan oikein. Sähkön kulutuk- HUOMIOI NÄMÄ ASIAT SÄHKÖAUTOJEN LATAUSASEMIEN HANKINNASSA ÄLYKÄS SÄHKÖ sen mittaaminen onnistuu peruslatausasemissa. Älyk- käämmissä malleissa tunnistautuminen ja mittaaminen voidaan hallinnoida pilvipalvelun avulla. Alkuinvestoin- nin hinta on silloin kuitenkin kaksin- tai kolminkertai- nen. Toisaalta käyttäminen on paljon helpompaa. OMAT LATAUSPISTEET VAI YHTEISRATKAISU? Omien latauspisteiden lisäksi on mahdollista miettiä useamman taloyhtiön yhteisratkaisua tai latauspaik- kojen ulkoistamista esimerkiksi pysäköintiyhtiölle. Jos autopaikat ovat osakashallinnassa, osakas voi taloyh- tiön luvalla toteuttaa latauspisteen itsekin. Silloinkin, jos autopaikkoja hallinnoi taloyhtiö, latauspis- teen haluavat osakkaat voivat toteuttaa hankkeen omal- la kustannuksellaan, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä puoltaa hanketta. AURINKOSÄHKÖÄ SÄHKÖAUTOILLE Elfin on jo pidemmän aikaa toimittanut niin sähkö- autojen latausjärjestelmiä kuin aurinkopaneeleitakin. Hyvä ratkaisu on hoitaa molemmat samaan aikaan. Jos sähköjärjestelmä on joka tapauksessa uusittava, kannat- taa tilaisuuden tullen asentaa samalla aurinkopaneelit katolle. Samassa yhteydessä voi olla järkevää asentaa myös sähköauton lautausasemaratkaisu, joka hyödyntää myös aurinkosähköä. Aurinkosähkön kysyntä jatkaa kasvuaan ja teknologia kehittyy. Kesällä 2018 Onnisen valikoimiin tuli kokonais- paketti, jossa on latausjärjestelmän ja aurinkopaneelien lisäksi mahdollisuus energian varastointiin. Eli energia voidaan varastoida akkuihin, jos aurinkosähkön tuo- tanto ylittää kulutuksen. Tulevaisuudessa myös autoja voidaan käyttää energiavarastoina tasaamaan sähkön kysyntäpiikkejä. Lisätietoja: www.motiva.fi/latauspisteopas 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxODE=